Djelatnosti

- PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA

- PRIPREMNI RADOVI NA GRDILIŠTU

- RUŠENJE GRAĐ.OBJEKATA I ZEMLJANI RADOVI

- IZGRADNJA GRAĐ.OBJEKATA I DIJELOVA OBJEKATA

- INSTALACIJSKI RADOVI

- ZAVRŠNI GRAĐEVINSKI RADOVI

- IZNAJMLJIVANJE GRAĐEVINSKI STROJEVA

- ISKOPI BAGERIMA OD 2 – 15 T

- PRIJEVOZ RASUTOG TERETA

- STROJNO I RUČNO ASFALTIRANJE NOGOSTUPA I CESTA

- PROIZVODNJA I UGRADNJA BETONA

 

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Mijo doo Osijek donosi Politiku kvalitete kao dio dugoročne politike Društva kojem je cilj uspostava sustava kvalitete i zaštite okoliša na svim razinama poslovanja te njegovo neprekidno poboljšavanje.

- Glavni cilj nam je ostvarenje svih ugovorenih zahtjeva, odnosno ispunjenje očekivanih zahtjeva kupaca. Stupanj zadovoljstva kupca uvjetuje prihode Društva. Svoj odnos s kupcem želimo graditi na temelju međusobnog povjerenja i potpunog ispunjenja zahtjeva.

- Radnici Društva temeljni su resurs i realizator sustava kvalitete i zaštite okoliša. Svaki radnik, u okviru svojih ovlaštenja, odgovoran je za kvalitetu svog rada, a propagiranje spoznaje o kvaliteti i zaštiti okoliša, te osposobljavanje kadrova, kao i postizanje zadovoljstva radnika, trajna je zadaća Uprave Društva.

- Dobavljače prihvaćamo kao značajne sudionike u postizanju kvalitete naših usluga, stoga im posvećujemo posebnu pozornost.

- Uprava Društva aktivno sudjeluje u sustavu kvalitete i zaštite okoliša, promiče ga i provodi, te potiče sve prijedloge koji dovode do poboljšanja sustava.

- Društvo se obvezuje da će poštivati zakonske propise vezane za zaštitu okoliša, te da će raditi na neprekidnom unapređenju odnosa prema okolišu. U svom radu će upotrebljavati tehnologije koje će omogućiti u što manjoj mjeri mogućnost incidentnih situacija u okolišu.